Szanowni Państwo,
Witamy w systemie szkoleniowym
Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Wypełnienie niniejszego formularza umożliwia nam prawidłowe wykonanie usługi szkoleniowej [kursu, szkolenia, konferencji, zjazdu, konkursu] oraz wypełnienie obowiązków publiczno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością.
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany do Państwa mail aktywacyjny na podany poniżej adres mailowy.

ZAPISY
NA KURS/SZKOLENIE/KONFERENCJĘ/ZJAZD/KONKURS

Dane


* Pola wymagane

Dane do faktury


proszę o wystawienie faktury na poniższe dane nawet jeśli płatność zostanie dokonana z konta innego podmiotu

Zgody i oświadczenia*


Konto w systemie ADEX jest zindywidualizowanym dostępem do danych dotyczących wybranego kursu / szkolenia / konferencji / zjazdu / konkursu. Umieszczany jest w nim m.in. harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe, informacje dotyczące przeprowadzania kursu / szkolenia / konferencji / zjazdu / konkursu, zindywidualizowane materiały od wykładowców, sugerowane orzecznictwo, sugerowane pozycje doktryny, powiadomienia, komunikaty oraz panel dewaluacyjny pozwalający na ocenę poziomu przeprowadzonych zajęć.

Konto to tworzone jest samodzielnie przez Panią/Pana poprzez ustanowienie loginu i hasła. Login pozostanie przypisany do Państwa danych zamieszczonych w niniejszym formularzu. Hasło pozostaje nam nieznane.

Administratorką danych osobowych jest Agata Rewerska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum, z siedzibą w Warszawie, NIP: 5262330215; REGON: 015535956.

Powyższe dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Rozporządzenia.

Prosimy także o wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celach przesyłania informacji i ofert dotyczących:
• seminariów, szkoleń, konferencji, zjazdów, kongresów, konkursów,
• spotkań i wyjazdów o charakterze naukowym, towarzyskim, wycieczkowym,
• informacji o wokandach SN, NSA i innych sądów,
• zmianach linii orzeczniczej, stanowiskach doktryny, glosach,
• książkach oraz innych publikacjach,
• informacji dotyczących legislacji, procesów wykładniczych w prawie,
• ofertach pracy dla prawników,
• informacji dotyczących życia społeczności prawnicze, w tym informacji dotyczących egzaminów i samorządów prawniczych.

Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
Sprzeciw może być zgłoszony w dowolnym momencie na rodo@adexemplum.com [w tytule maila prosimy wpisać „SPRZECIW: imię, nazwisko, adres mailowy”]

Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl.

Otworzyliśmy biuro HRowe i chcemy Cię wspomagać w poszukiwaniu pracy, a kancelarie w pozyskiwaniu najlepszych prawników na rynku. W związku z tym jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany tą usługą, proszę zaznacz ten kwadracik.

[*] Wyczyść formularz


powrót do poprzedniej strony