Szanowni Państwo,
Witamy w systemie rejestracyjnym
Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Wypełnienie niniejszego formularza kreuje stworzenie Państwa indywidualnego konta, co nie jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs, a jedynie tworzy Państwu dostęp do oferty Szkoły.
Prosimy zatem o stworzenie własnego LOGINU i ustanowienia własnego HASŁA.
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany na Państwa adres mailowy mail potwierdzający dokonanie rejestracji.

* Pola wymagane

Adres do korespodencji


proszę o podanie adresu korespodencji, jeśli jest inny niż powyżej

Dane do faktury


proszę o wystawienie faktury na poniższe dane nawet jeśli płatność zostanie dokonana z konta innego podmiotu

Zgody i oświadczenia*


(wszystkie zgody i oświadczenia są obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Agatę Rewerską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD EXEMPLUM oraz upoważnione przez nią osoby fizyczne i prawne, zaangażowane w obsługę administracyjną i merytoryczną kursów organizowanych przez Szkołę AD EXEMPLUM, w celu i zakresie niezbędnym do zorganizowania procesów rekrutacyjnych szkoleń i ich przeprowadzania, a także do przekazywania mi w formie wiadomości elektronicznych (mail, sms, app, portale społecznościowe, powiadomień, komunikatów, etc.) informacji związanych ze szkoleniami, konferencjami, spotkaniami, seminariami oraz wszelkimi innymi wydarzeniami kulturalno-szkoleniowo-towarzyskimi.
Oświadczam także, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że:
  • Administratorem moich danych jest Agata Rewerska prowadząca działalność pod firmą AD Exemplum,
  • moje dane wskazane powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. na podstawie mojej dobrowolnej zgody) w okresie od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia,
  • mam samodzielny wgląd do moim danych osobowych poprzez indywidualne konto w systemie ADEX (wypełnienie niniejszego formularza jest podstawą automatycznego stworzenia tego konta),
  • przysługuje mi prawo żądania sprostowania moich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z zamknięciem mojego konta w systemie ADEX, kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących danych osobowych odbywa się wyłącznie przez skrzynkę poczty elektronicznej: rodo@adexemplum.com.
Administrator informuje, że podanie wyżej wskazanych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia konta w systemie ADEX, które pozwala na podgląd prowadzonej działalności edukacyjno-szkoleniowo-stypendialnej oraz wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, konkursów, programów stypendialnych, klubów dyskusyjnych, etc. prowadzonych, organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. W razie braku wyrażenia zgody na przetwarzanie wskazanych danych osobowych, Administrator nie ma technicznych możliwości zapewnienia Państwa udziału w powyższych programach, jak i uczestniczenia w organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach, kongresach, seminariach, konkursach, etc.

[*] Wyczyść formularz


powrót do poprzedniej strony