Rejestracja

Szanowni Państwo,
Witamy w systemie rejestracyjnym
Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Wypełnienie niniejszego formularza kreuje stworzenie Państwa indywidualnego konta, co nie jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs, a jedynie tworzy Państwu dostęp do oferty Szkoły.
Prosimy zatem o stworzenie własnego LOGINu i ustanowienia własnego HASŁA.
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany na Państwa adres mailowy mail potwierdzający dokonanie rejestracji.

* Pola wymagane
Adres do korespodencji
proszę o podanie adresu korespodencji, jeśli jest inny niż powyżej
Dane do faktury
proszę o wystawienie faktury na poniższe dane nawet jeśli płatność zostanie dokonana z konta innego podmiotu
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Agatę Rewerską [zamieszkałą w Warszawie] oraz wszelkie upoważnione przez nią osoby fizyczne i prawne, w zakresie niezbędnym do zorganizowania procesów rekrutacyjnych dotyczących organizacji szkoleń prawniczych, przeprowadzania szkoleń prawniczych oraz przekazywania mi informacji zwiazanych z tymi szkoleniami i wszelkimi spotkaniami informacyjnymi oraz innych informacji w tym m.in. newslettera.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia). Oświadczam także, że poinformowano mnie, iż w zakresie przetwarzania moich danych wskazanym powyżej, administratorem moich danych będzie Agata Rewerska.
Powyższe oświadczenie składam dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

[*] Wyczyść formularz


powrót do poprzedniej strony